Marimekko @ ETDM

Eile avatigi Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis Marimekko näitus – täitsa vanakoolist ajast tänapäevani. Ma muidugi fännan eriliselt just seda Twiggy perioodi, aga täpsemalt püüan külastajaid sellel teemal rõõmustada ringkäigul 21.04 kell 12.00! Registreerugem: ketli@etdm.ee

Estonian Museum of Applied Art and Design held a Marimekko exhibition opening yesterday! I, ofcourse especially love those Twiggy like times in the Marimekko history, but will talk more about what I think on a tour on 21.04 at 12.00, register ketli@etdm.ee :)